Ιστορική Αναδρομή

Οργανόγραμμα

Κοινωνική Ευθύνη

Βιοκαύσιμα

Οικονομικά στοιχεία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιβάλλον και Κοινωνική Ευθύνη
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της εταιρείας από την ίδρυση της έως και σήμερα είναι η συνεχής βελτίωση των εγκαταστάσεων της, σεβόμενη τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η "Κύκνος ΑΕ" πιστή στην φιλοσοφία της και στην προσπάθεια της για την προστασία του περιβάλλοντος, εξακολουθεί και χρησιμοποιεί ως καύσιμο το πυρηνόξυλο αλλά και άλλα υλικά φιλικά προς αυτό. (δείτε πληροφορίες για τα βιοκαύσιμα)

Επίσης οι εγκαταστάσεις της εταιρίας ακολουθούν πιστά τους "εγκεκριμένους περιβαντολλογικούς όρους" σύμφωνα με το νόμο 1650/86 διαθέτοντας:

* Πλήρης στέγαση όλως των μηχανημάτων (μεταφορικές ταινίες, τριβεία κλπ)
* Στέγαση όλων των σημείων αποθήκευσης, φόρτωσης εκφόρτωσης

* Φίλτρα αποκονίωσης υψικαμίνων
* Φίλτρα κατακράτησης σκόνης στις μονάδες υδρασβέστου, άλεσης ασβέστη και όπου αλλού απαιτείται
* Καταιονητήρες ψεκασμού υδάτων σε όλους τους χώρους του εργοστασίου
* Δεξαμενές καθίζησης και ανακύκλωσης των υδάτων
* Δενδροφύτευση κωνοφόρων δέντρων περιμετρικά και εντός των συνόρων του εργοστασίου όπως και χώρους πράσινου εντός αυτού.

Επίσης η εταιρεία στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης συμμετέχει ενεργά με χορηγίες τοπικών πολιτιστικών συλλόγων - αθλητικών ομάδων – οικολογικών οργανώσεων - σχολείων και δωρεές διαφόρων άλλων τοπικών εκδηλώσεων.Φωτογραφίες από τις εντυπώσεις μαθητών μετά από εκπαιδευτική επίσκεψη
στις εγκαταστάσεις μας και φωτογραφία συμμετοχής σε τοπική εκδήλωση.