Ιστορική Αναδρομή

Οργανόγραμμα

Κοινωνική Ευθύνη

Βιοκαύσιμα

Οικονομικά στοιχεία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ίδρυση της εταιρείας

Ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της εταιρείας Φώτης Μεταξάς ήταν επί σειρά ετών κατασκευαστής (General Contractor) στις ΗΠΑ απ’ όπου και επέστρεψε στην γενέτειρα του το 1970. Δραστηριοποιήθηκε άμεσα στα δομικά προϊόντα με την συμμετοχή του κατά 50% στην λατοχωματουργεία Φ. Μεταξάς & ΣΙΑ Ο.Ε. έως και το 1987.

Όντας διορατικός επιχειρηματίας αποφάσισε την ίδρυση της ασβεστποιίας "Κύκνος Α.Ε." το 1980, με σκοπό την παραγωγή ασβέστη που ήταν και το βασικό προϊόν της εξόρυξης της λατοχωματουργείας, αρχικά για την κάλυψη αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Σήμερα και με την καθοδήγηση του η "Κύκνος ΑΕ" έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες ασβεστοποιίες στην Ελλάδα.

Τέλος μεγάλη η προσφορά του στον Κορινθιακό αθλητισμό καθώς επί προεδρίας του η ποδοσφαιρική ομάδα "Κόρινθος ΠΑΕ" αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος (Α’ Εθνική: 1979-1980).


Ιστορικό

1980: Σύσταση εταιρίας και κατασκευή της πρώτης υψηκαμίνου αρχικής δυνατότητας παραγωγής 60 τόνους/μέρα, που σταδιακά εξελίχθηκε στους 110 τόνους/ημέρα.
1990: Κατασκευή δεύτερης υψηκαμίνου με δυνατότητα παραγωγής 110 τόνους/ημέρα.
1992: Κατασκευή υπόστεγου 10 στρεμμάτων για τη στέγαση του βιοκαυσίμου.
2000: Κατασκευή μονάδας υδρασβέστου από τον Ιταλικό οίκο Gim-Progecti, μοναδικής στη Νότια Ελλάδα.
2002: Ίδρυση της "Μεταξάς ΑΒΕΕ", για τη χονδρική πώληση δομικών υλικών με σκοπό την εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς. Εξαγορά ποσοστού της "Κύκνος ΑΕ".
2003: Έγκριση ανανέωσης στόλου οχημάτων μεταφοράς και αύξηση τους σε συνολικά 12 οχήματα.
2008: Επέκταση της μονάδας πολτοποιίας με αποτέλεσμα η εταιρία να διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα πολτοποιίας στην Ελλάδα, χωρητικότητας 10.000 κυβ.μ.
2010: Εγκατάσταση 3 σακκόφιλτρων αποκονίωσης καυσαερίων στις δύο υψικαμίνους, μηδενίζοντας τις εκπομπές καυσαερίων.

* Η εταιρία σταδιακά απόκτησε γειτονικές γεωργικές εκτάσεις (αμπελώνες, ελαιώνες, ροδιές) .

Σήμερα η εταιρία απασχολεί μόνιμα 30 άτομα
, καταμερισμένα σε ψήστες – χειριστές – μηχανικούς – εργάτες – Υπ. γραφείου – οδηγούς.

Επίσης έχει μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες επί σειρά ετών: πολιτικό μηχανικό – μηχανολόγο – περιβαλλοντολόγο – μηχανοργάνωση – λογιστικό γραφείο – χημείο – διαφημιστικό γραφείο.