Χρήσεις του Ασβέστη

Προϊόντα
  • Ασβέστης χύμα και συσκευασμένο σε big-bags
  • Ασβεστοπολτός σε σακουλάκια μηχανής και βαλβίδας με χύμα φόρτωση σε big-bags
  • Ασβελτοπολτός σε big-bags διαφόρων διαστάσεων
  • Άνθος υδράσβεστου με ιδιόκτητα σιλοφόρα οχήματα
  • Άνθος υδράσβεστου σε big-bags
  • Άνθος υδράσβεστου σε χαρτόσακους 25Kg σε παλέτα περιτυλιγμένη με stress film
  • Γεωργικός ασβέστης σε big-bags και σε χαρτόσακους σε παλέτα περιτυλιγμένη
  • Αλεσμένος ασβέστης
  • Θρυμματισμένος ασβέστης